هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

پاره‌پاره ...

         

      

                

             هرجائی از بودن‌ام را می‌گیرم باز‌هم نبودن‌ات از جای دیگری بیرون می‌ریزد .

              اشک‌اشک ، بغض‌بغض ، کلمه‌کلمه ...

      

      

      

    

    

 

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٦ آذر ۱۳٩٤