هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

باید ...

          

        

          

           کسی باید باشد که آدم تشویش نبودن‌اش را داشته باشد . کسی باید باشد که آدم

           غیرت ِ تن‌اش را ، هراس ِ بی‌خیالی‌اش را داشته باشد . کسی باید باشد که آدم

           گمان زنده بودن ، گمان آدم بودن داشته باشد ...

      

        

       

        

       

       

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٤ آذر ۱۳٩٤