هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تیره ...

 

 

                   تیره هم می‌شد اگر بخت‌ام ولی ای‌کاش باز

                                          می‌نهادم سر به غم بر تیره‌ی پشت شما


 

 

،

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳٩٤