هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مَرد ...

        

 

                       تنها باش ...

                       دیوانه  هم  باش  ها ،

                       امّا ...

                       امّا مرد که باشی ...

                       آن وقت ...

                       همیشه یک زمان هائی هست ...

                       که حتیّ میان ِ عُصیان ِ دریده ترین ِ نگاه هات ،

                       که حتیّ ...

                       که حتیّ میان ِ رسوائی ِ تمنای ِ تنَ ت ،

                       که حتیّ میان ِ طغیان ِ مُرده آب های ِ نرینه گی َ ات ،

                       آن قدَرعیان است التماس ِ عشق ...

                       که دیگر حاجت به بیان ندارد ...

                                                            

                                                             

                                                                 

                                                          

                                                    

                                                       

 نقاشی از آنتونی یولینسکی

                                                      

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
تگ ها :