هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دور ...

     

   

        

                دور که افتاده باشی می‌فهمی زنده به گوری همان مُرده به دوری است ...

     

   

       

      

        

   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٦ آبان ۱۳٩٤