هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی‌دلیل ...

      

      

          

            میان این همه دلیل ، درد این است که برای خودت دلیلی نمی‌بینی ...

       

      

     

   

   

      

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٤