هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

انتظار ...

      

   

         

          انتظار در تنهائی به معنای واقعی کلمه مبیّن مفهوم ِ ترس است . حالی که ثانیه‌ثانیه

          منتظری ، امّا منتظر واقعه‌ای غیرمنتظره ...

   

   

     

     

     

     

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٤