هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بازیچه ...

        

        

           

        آغوش باز کن . بازی ِ آغوش تو را دوست دارم . مرا وارد بازی آغوش‌ات کن ...

      

     

    

   

    

     

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٤