هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مادر ...

      

      

       

      وقتی مادری پیر و دردمند می‌شود انگار یک تکّه از زمین شروع می‌کند به جهنّم شدن

      و یک تکّه از آسمان شروع می‌کند به بهشت شدن ...

        

      

      

     

       

     

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٤