هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کابوس ...

             

       

          

        حال‌ام آن حال ِ درختی‌ که نخستین ِ بهار  ...  نوبری داده وُ شب خواب تبر می‌بیند

      

     

        

     

            

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٤