هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تکذیبیه ...

              

               

                      

               روسیاه‌اش آن‌چنان کردم که در خواب‌ام خدا

                                                " فَ‌تبارک " گفتن‌اش را کاملن تکذیب کرد

        

          

         

        

          

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٤