هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کاش ...

            

       

                

           خسته‌ام . کاش جای تو بودم . که جای تو بودن همان نبودن است ... 

     

    

          

        

       

      

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٤