هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مستاصل ...

   

    

     

        استیصال یعنی می‌رسی به جایی که دیگر می‌خواهی هر چیزی که داری را رها کنی و

        بروی امّا نه چیزی داری که رها کنی و نه جایی داری که بروی ...

   

    

   

   

   

  

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٦