هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

چنان و چنین ...

        

         

         

                       تو چقدر زیبائی ؟! که من این‌چنین در حسرت‌ام ...

                       تو چقدر شیدائی ؟! که من این‌چنین دل‌تنگ‌ام ...

                       تو چقدر رهائی ؟! که من این‌چنین مسخ‌ام ... ،

                       تو آن‌چنان‌ای که من این چنین‌ام ...

         

      

      

         

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۸ مهر ۱۳٩٤