هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تناقض ...

        

         

            

          پُر از تناقض‌‌م. برای آغوشی گشاده، دل‌م امّا تنگ است ...

     

        

             

           

         

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٦