هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

استخاره ...

    

     

           

                                استخاره‌ات کردم . خوب آمدی ... ،

                                امّا نیامدی ...

    

      

         

          

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦