هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بزرگوار ...

         

            

                 

       شب‌ها وقتی‌که بلندتر می‌شوند انگار می‌خواهند آبروی روز‌ها بیشتر از این نرود ... ،

       تا شاید در تاریکی‌شان روزهای سیاه کمی کمتر به چشم بیآیند ...

          

        

       

         

 

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۳ مهر ۱۳٩٤