هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

جدائی ...

      

   

               

          حالا وقتی پائیز در گوش ِ درخت‌ها از تقدیر بگوید روی برگ‌هاشان زرد و دل ِ

          انارهاشان خون می‌شود . زردروی و دل‌خون ِ تقدیر . تقدیر ِ جدائی . سرنوشت ِ

          محتوم ِ آن‌ همه‌با‌هم ها . برگ‌برگ برگ  برگ ، دانه‌دانه  دانه  دانه . ما برگ و

          انار کدام پائیز شدیم ؟ ، زردروی و دل‌خون ِ فصل ِ جدائی ...

   

         

        

       

         

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱ مهر ۱۳٩٤