هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

جادوگر ...

        

             

          

  انگار غم جادوگر است. وقت‌هائی که دل آدم از نامردمی‌ها پُر است ، وقت‌هائی که دل آدم

  از نامرادی‌ها تنگ است ، انگار هرچه دل‌ات پُرتر باشد ، انگار هرچه دل‌ات تنگ‌تر باشد

  غم بیشتری توی دل‌ات جای می‌گیرد ...

     

        

        

          

       

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٤