هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عاشقانه ...

        

        

             

               این گونه که من در این دنیا چشم انتظارت بودم و نیامدی ...

               امیدوارم که در آن دنیا تو چشم انتظارم شوی و این‌بار من ...

               من امّا می‌آیم ...

               می‌‌آیم و با تو می‌مانم، عاشقانه، با دل و جان ...

   

      

    

       

    

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٩ تیر ۱۳٩٦