هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تَرَک ...

 

         

               

   آدم‌های همیشه محتاط ، آدم‌های همیشه لبخند و سکوت را تخطئه نکنیم . بعضی‌ها احتیاط

   و لبخند و سکوت‌شان از سر ِ سیاست و ایذاء نیست . شاید تَرَک دارند . آدم‌هائی که ترک

   برداشته‌اند . که هراس دارند از تلنگر و فرو ریختن . حواس‌مان باشد . شاید آدمی تَرَک

   داشته باشد ...

          

             

       

          

         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٧ شهریور ۱۳٩٤