هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

توجیه المَصائب ...

          

                                                  

                    آقا از بَس که هی ریده  می شه  تو حال َم  ها ...

                    از این به بعد هرکی می خواد بیاد حال َم رو بپرسه ...

                    لطفا حتما ...

                    " با پای ِ چپ وارد شوید " ...

                                             

                                                       

                                                         

                                                    

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠