هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تعلّق ...

        

       

           

  تنهائی درد ِ بی‌تعلقی است . درد ِ لحظاتی که با صرف نشدن برای کسی اندوه می‌شوند ...

              

                

           

                  

                   

           

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٠ شهریور ۱۳٩٤