هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

اجیر ...

           

       

                

                عشق عاشق را اجیر می‌کند امّا اجرت‌اش را به معشوق می‌دهد ...

   

     

         

        

         

       

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٤