هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

گورستان ...

                

 

                               در من ...

                               احساس مُرد ...

                               در من شک مُرد ،

                               ولی من ...

                                    - به گمانَ م -

                               ایستادم  ،

                               در من ...

                               عقل ...

                               خدا ...

                               هر آن کس که می توانست  " تو"  باشد ...

                               مُرد ،

                               ولی من ...

                                    - به گمانَ م -

                               ایستادم  ،

                               در من شب مُرد ...

                               کویر مُرد ...

                               سایه ...

                               در من هر چه قافیه ...

                               مُرد ،

                               ولی من ...

                                    - به گمانَ م -

                               ایستادم  ،

                               در من  صدا  مُرد ...

                               عَطش مُرد ...

                                بوسه مُرد ...

                                دُعا مُرد ...

                                در من حتیّ ...

                                مَرد  مُرد ،

                                ولی من ...

                                     - به گمانَ م -

                                ایستادم  ،

                                در من این مُرد...

                                در من آن مُرد ...

                                در من ...

                                مُرد و مُرد و مُرد ،

                                ولی من ...

                                     - به گمانَ م -

                                ایستادم ،

                                امّا ...

                                امّا ...

                                در من امّا ...

                                در من انگار ...

                                امّید ...

                                امّید ...

                                امّید ...

                                          .

                                          .

                                          .

                                من  گمان  نمی کردم ...

                                امّید ...

                                بمیرد ،

                                و من ...

                                بی گمان ...

                                ایستادم ،

                                در من امّا ...

                                در من انگار ...

                                در من امّا انگار ...

                                امّید هم ...

                                مُرده شاید ...

                                           .

                                           .

                                           .

                                 به گمان َم ...

                                 تنها ها ...

                                 ایستاده  می میرند ...

                                                      

                                                      

                                                        

                                                      

                                                              

                                                             

.

  
نویسنده : فرشید فرهادی ; ساعت ۱:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٠
تگ ها :