هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خیال ...

        

    

               

       من را خیال برداشته . خیال ِ تو . بی‌انصاف برداشته و آورده گذاشته وسط ِ برهوت ِ

       دل‌تنگی . برهوتی از هرطرف تا هرطرف دل‌تنگی ...

    

  

   

   

  

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳٩٤