هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

معجزه ...

    

         

             

        آمدن‌ات معجزه نیست . تو با نیامدن‌ات معجزه ‌می‌کنی . هیچ‌چیز جز نیامدن‌ات مرا

        چنین به عجز نمی‌اندازد ...

     

       

       

    

         

     

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٦ امرداد ۱۳٩٤