هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حسرت ...

          

      

            

        دل‌ات غَنج بزند . دل‌ات یک‌جور ِ خوبی شود . ازاین‌که کسی خودش را برای تو

        آراسته ‌کند . حسرت‌های تنهائی خیلی ساده لعنتی‌‌اند ...

    

    

    

     

        

     

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٤