هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سرانه ...

         

           

                 

    جمعیت ِ تنهائی یعنی مردمانی با سرانه‌ی دل‌تنگی خیلی زیاد . خیلی بالاتر از حد ِ دل ...

       

        

       

       

        

   

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٤