هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

گم ...

       

        

        

                             ای حوصله‌ی رفته کجائی ... ؟

       

    

    

    

    

     

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٤