هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

افتادم ...

            

          

                  

                     سرم گیج ِ تو می‌رود ...

                     دل‌م شور ِ تو می‌زند ...

                     دو دست‌ام ز تو می‌لرزد ...

                     دو پای‌‌‌ام ...

                     آآآه افتادم ...

        

        

          

          

         

        

     

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٤