هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

رامش‌گر ...

         

       

                         

                                    وحشیِ تن‌ام را رام کنی ...

     

       

      

       

        

      

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤