هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آبروداری ...

           

        

                  

                             می‌گویم آمده بودی . بگو نبود ...

      

         

          

         

          

         

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤