هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

من ...

             

            

                     

                      من آن‌ام که تو مرا ببینی بگوئی : دیوانه‌ی من آمد ...

         

        

          

         

          

            

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٤