هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شبیه ...

        

        

                

           تنهائی دل‌مان را به آتش می‌کشد تا عشق دل‌مان را به آتش نکشد ... ،

           تنهائی چقدر شبیه عشق است ...

     

        

       

      

       

         

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٤