هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

زندگی ...

           

       

                

            جای خالی خال ِ جائی از گردن‌ات ، که نبض داشت .  که می‌بوسیدم‌اش ...

    

    

         

     

     

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٤