هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

درس ...

          

                       

                                    

                 یاد نمی‌گیرد رهائی را ، دل‌‌‌ام که عشق‌‌آموز است ... ،

                 او را کنار تخت سیاه سینه‌ام ایستانده‌ام ...

          

           

             

             

             

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٤