هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دردتر ...

               

            

                 

                     درد‌ت به جانم  بیا ، نبودن‌ات دردتر است به جانم ...

      

     

      

 

             

        

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢ خرداد ۱۳٩٤