هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

قوی ...

            

         

                      

          آدم تنها نه ناامید است نه بی‌حوصله ، نه بی‌انگیزه‌ است نه ذلیل . فقط زور ِ تنهائی

          بیشتر است . فقط زور ِ تنهائی ِ لعنتی خیلی بیشتر است ...

       

      

       

      

      

         

  

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٤