هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

لعنتی ...

     

    

               

                        چه بهارها‌ی‌ام که بی تو هدر شده ...

    

      

   

    

     

       

       

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۸ فروردین ۱۳٩٤