هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کاش ...

      

        

        

              تن به تنهائی اگر سپرده‌ام ، تا مگر تن به تن تو بسپرم ...

     

    

    

    

  

  

   

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤