هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

زخم ...

       

       

                  

                     ما زخم‌خورده‌ها ، که زخم خورده ما را ...

    

     

         

        

      

           

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤