هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

اقرار ...

            

          

                   

              من پر از ترس‌هائی هستم که نام ِ فرار از آن‌ها را گذاشته‌ام تنهائی ...

    

        

          

        

          

         

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٤