هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عطشان ...

               

           

             

            من نمی‌دانم چطور می‌شود این سوز ِ عطش‌ام برای بوسه را بنویسم ... ،

            همین است که مچاله شده‌ام دارم سوز ِ عطش‌ام برای بوسه را گریه می‌کنم ...

     

            

           

          

        

 

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤