هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سن ...

        

         

                 

                    

                با شهوت و شور اگر به سن بلوغ ، با تعهد و غرور اگر به سن تکلیف ،

                آدم‌ها امّا با بغض و دل‌تنگی به سن تنهائی می‌رسند ...

     

       

        

       

     

               

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤