هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خیال ...

             

              

                   

         

  خیال تو مثل عبور دُرناهاست . در چشم‌سوی آسمانی تیره از ابر . آدم را خوش‌خُلق می‌کند ...

      

       

      

      

        

      

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤