هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کاش ...

         

            

             

                     کاش به من بیائی . مثل بهار به اردی‌بهشت ...

             

         

         

        

       

          

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱ فروردین ۱۳٩٤