هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آرام ...

          

        

             

                  کسی باید باشد که به چشم‌های‌اش نگاه کنی و آرام بگیری ...

     

       

            

          

          

          

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۳