هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

راه راه ...

      

           

                  

                  سر به کدام راه بگذارم از این دل‌تنگی ... ؟

                  راه پیراهن‌ات کاش ...

       

        

        

       

         

           

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۳