هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ناتوانی ...

       

        

              

              گاهی آن‌قدر نمی‌توانی که دیگر نمی‌توانی را هم دیگر نمی‌توانی بگوئی ...

     

       

        

          

        

      

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢٢ اسفند ۱۳٩۳