هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مشکل ...

            

        

                  

               برای آن‌که مشکلی پیش نیاید حساب همه‌چیز را می‌کنی ، الّا خودت را ... ،

               ولی انگار آدم از خودش مشکل‌تر ندارد ...

      

       

      

      

     

       

    

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳