هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آشوب ...

         

      

                

           نوشتن از تنهائی غرورم را می‌خراشد ، ننوشتن‌اش دلم را ...

    

     

      

      

          

      

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳